Rozwody - Sprawy rozwodowe - Prowadzenie spraw rozwodowych - Adwokat rozwodowy - kancelaria prawna toruń

Rozwody - Sprawy rozwodowe - Prowadzenie spraw rozwodowych - Adwokat rozwodowy - kancelaria prawna toruń

Rozwód i separacja to jedne z największych wyzwań przed jakimi stają małżeństwa. Jest to ważna decyzja życiowa, wpływająca na istotne aspekty życia społecznego, w tym także na wychowywane dzieci. Decydując się na tak poważne działanie, warto uzmysłowić sobie w jakim stopniu wpłynie to na życie rodzinne i jak dalekie będą tego skutki. Z tego powodu rozwód powinien być traktowany jako ostateczne rozwiązanie. O rozwód może wystąpić każdy z małżonków, a dobrze przygotowany pozew rozwodowy może skończyć się wyrokiem już na pierwszej rozprawie Sądowej. Nasi prawnicy mają duże doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw, razem przygotujemy pozew rozwodowy, który w oczach Sądu będzie na tyle przekonujący, żeby wydać wyrok korzystny dla Klienta, więc warto powierzyć to zadanie właśnie nam.

Opłata za rozpoczęcie postępowania sądowego rozwodowego (pozew rozwodowy) jest stała i z góry płatna. W tym celu jeden z małżonków powinien dokonać opłaty w wysokości 600 zł. Osobne koszty ponoszone są w związku z podziałem mieszkania, eksmisją, podziałem majątku, czy też dochodzeniem alimentów. Nasi prawnicy pomogą w ustaleniu rzeczywistych przesłanek rozwodu, ponieważ nie zawsze jest to rozwiązanie korzystne dla małżeństwa, ale także dla dzieci. Prostym językiem przedstawimy sytuacje, w których Sąd nie orzeknie rozwodu, jak napisać pozew rozwodowy i jakie argumenty dobrać, a także jakie czynniki wpływają na wysokość zasądzonych alimentów.

Są sytuacje, w których Sąd nie orzeka rozwodu lub separacji, są to sytuacje gdy:

 • Byłoby to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.
 • Z powodu rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci.
 • Orzeczenie rozwodu żąda małżonek, który jest całkowicie winny rozpadu pożycia małżeństwa, aczkolwiek drugi małżonek może wyrazić wówczas zgodę na rozwód.

Sąd może wydać wyrok bez jego orzekania lub orzec o winie stron. Brak porozumienia pomiędzy stronami zmniejsza szansę na uzyskanie rozwodu bez orzekania o winie. W takiej sytuacji Sąd będzie prowadził postępowanie w oparciu o dostępne materiały dowodowe, zeznania świadków, osób bliskich i samych stron. Warto pamiętać o tym, że nawet niewielka wina jednej ze stron przy jednoczesnej, ewidentnej i przeważającej winie drugiej strony, i tak prowadzi do wydania wyroku wskazującego na winę obojga małżonków.

Wyroki Sądowe wydawane w sprawach rozwodowych:

 • Winni są oboje małżonkowie
 • Winę ponosi wyłącznie jeden z małżonków.
 • Bez orzekania o winie małżonków.

W sprawach rozwodowych Sąd może decydować o następujących kwestiach:

 • Podział majątku.
 • Podział mieszkania.
 • Sposób korzystania ze wspólnego mieszkania.
 • Kontakty z dzieckiem.
 • Władza rodzicielska.
 • Alimenty na dzieci.

Alternatywnym rozwiązaniem prawnym wobec rozwodu jest separacja. Podstawową przesłaną do orzeczenia rozwodu jest zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Rozkład pożycia małżeńskiego oznacza, ze pomiędzy małżeństwem ustały więzi charakterystyczne dla typowego małżeństwa. Chodzi tutaj przede wszystkim o zerwanie więzi w wymiarze psychicznym, fizycznym oraz majątkowym. Trwałość rozkładu, czyli jego nieodwracalność, a więc brak perspektyw na odbudowanie zdrowej relacji pomiędzy małżonkami. Jeżeli w oczach Wysokiego Sądu przesłanka ta nie została spełniona w wystarczającym stopniu, małżonkowie nie mogą liczyć na rozwód. W przypadku separacji, przesłanka do wydania orzeczenia Sądu w tym zakresie, jest podobna - również musi wystąpić zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, jednak z tą różnicą, że rozkład ten nie musi mieć charakteru trwałego.