Prawo rodzinne - SPrawy rodzinne - Adwokat rodzinny Toruń - Kancelaria prawna Toruń

Prawo rodzinne - SPrawy rodzinne - Adwokat rodzinny Toruń - Kancelaria prawna Toruń

Zajmujemy się aspektami prawnymi spraw rodzinnych, prowadzimy kompleksową obsługę w tym obszarze. Nasze zadanie polega na świadczeniu pomocy prawnej w zakresie szeroko rozumianego życia rodzinnego. W pierwszym etapie poznajemy spotykamy się z Klientem w celu poznania jego potrzeb. Na spotkaniu konsultacyjnym udzielamy porad w kwestii, która trapi naszego Klienta. Jeżeli jest to konieczne, nasze wsparcie prowadzi także do procesu sądowego i postępowania egzekucyjnego.

W zakresie spraw rodzinnym świadczymy usługi prawne dla osób fizycznych, zajmujemy się sprawami na każdym etapie postępowania sądowego:

  • Sprawy egzekucyjne i sprawy związane z odszkodowaniami, dochodzeniem i windykacją roszczeń.
  • Sprawy związane ze śmiercią osób najbliższych, testamenty, dział spadku, zachowki, darowizny.
  • Sprawy rodzinne związane z małżeństwem, rozwody, separacje, władza rodzicielska, widzenia z dzieckiem, alimenty, wspólnota małżeńska, intercyza.
  • Sprawy majątkowe osób bliskich, pożyczki, zasiedzenia, podział majątku, zniesienie współwłasności.
  • Sprawy mieszkaniowe, spółdzielcze, komunalne, własnościowe, umowy deweloperskie.

O rozwód można starać się gdy w opinii jednego lub obojga małżonków, nastąpił całkowity, trwały i zupełny rozpad małżeństwa. Opłata za wniesienie pozwu rozwodowego jest stała i wynosi 600 zł. Pozew rozwodowy powinien precyzyjnie i jasno przedstawić oczekiwania małżonka wnoszącego pozew do Sądu. Poza chęcią rozwiązania związku małżeńskiego, powód powinien uzbroić się w szereg oryginalnych dokumentów, które należy przedstawić Sądowi. Do tych dokumentów zalicza się zaświadczenie o zarobkach powoda, akt skrócony małżeństwa czy akty skrócone urodzenia dzieci. Pisząc pozew należy podać przyczyny i konkretne fakty świadczące o tym, że więzi psychiczne, fizyczne i ekonomiczne pomiędzy małżonkami, przestały istnieć. Warunkiem jaki musi być spełniony, żeby Sąd zajął się sprawą rozwodową, jest minimalny okres trwania rozpadu małżeńskiego wynoszący 6 miesięcy. Najlepiej, żeby stan ten trwał od roku, ponieważ w przypadku 6 miesięcy, potrzebne jest stosowne uzasadnienie. W treści pozwu powinna znaleźć się informacja o tym, że uczucia między małżonkami bezpowrotnie wygasły, a relacja pozbawiona jest pożycia fizycznego, małżonkowie nie spędzają ze sobą czasu oraz nie istnieją elementy, które by ich spajały takie jak wspólne zainteresowania czy znajomi. Na polu ekonomicznym małżonkowie nie uzgadniają między sobą wydatków, finanse zarządzane są oddzielne przez każdą ze stron. W ocenie małżonków wszelkie więzi zostały zerwane, a stan ten jest trwały (utrzymuje się od dłuższego czasu) oraz nieodwracalny (nie ma perspektyw na to, żeby sytuacja uległa poprawie). Małżeństwo posiadające małoletnie dzieci powinno przedstawić swoje oczekiwania co do relacji z nimi, należy określić z kim będą mieszkać, kto się zajmie ich opieką, na jakich zasadach będą widywać się z rodzicami itd. Dzieci mogą także posłużyć za świadków i potwierdzić okoliczności świadczące o rozkładzie małżeństwa, dlatego w pozwie rozwodowym powinny znaleźć się ich aktualne dane adresowe. Dobrze napisany pozew sądowy jest kluczowym elementem i pierwszym krokiem na drodze do wydania wyroku Sądowego orzekającego o winie. Postępowanie rozwodowe może trwać krótko w sytuacji gdy pozew rozwodowy zawiera solidne argumenty i istnieje jednomyślność obu stron w kwestii postrzegania swojego małżeństwa. Należy jednak pamiętać o tym, że może w ogóle nie zapaść decyzja o rozwodzie ze względu na dobro dzieci lub gdyby orzeczenie rozwodu było sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.