Adwokat – Sprawy skarbowe

Prawo karne gospodarcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Adwokat trudniący się prawem karnym ma bezustannie wiele zadań, które zobowiązują do roztropności oraz sumienności. Godne reprezentowanie klientów bez względu na to, czy są poszkodowanymi czy oskarżonymi stanowi priorytet jego pracy. Każda sprawa, w której ktoś jest podejrzany lub oskarżony o przekroczenie praw zawartych w kodeksie karnym oraz innych ustawach zalicza się do szerzej rozumianych spraw karnych. Można je posortować na kilka mniejszych kategorii, które obejmują typy wykroczeń: sprawy powszechne, skarbowe, gospodarcze, wykroczeniowe i wykonawcze. Należy jednak wiedzieć, że wszystkie sprawy karne są rozstrzygane według takich samych zasad i żadna nie jest wyjątkiem.

Powszechne sprawy karne

Powszechne sprawy karne, to sprawy, z jakimi adwokaci spotykają się najczęściej. W tej kategorii znajdują się przestępstwa, jakie mają znaczny wpływ na życie oskarżonych i poszkodowanych. Zazwyczaj są to sprawy z zakresu ruchu drogowego, na przykład jazda pod wpływem alkoholu lub narkotyków albo kolizje, w których adwokaci niosą pomoc zarówno sprawcom jak i pokrzywdzonym. Adwokaci trudnią się też sprawami tyczącymi się posiadania narkotyków, a także oszustw, kradzieży, wyłudzeń lub fałszerstw – również w przypadku pieniędzy, dokumentów, tożsamości i innych danych. Szczególne sprawy w prawie karnym, wyrządzają znaczną krzywdę wobec poszkodowanych, to znaczy mają negatywny wpływ na ich zdrowie psychiczne lub fizyczne oraz na ich życie. Są to: pobicia, rozboje, wykroczenia seksualne, a także morderstwa oraz usiłowania zabójstwa. Najlżejsze powszechne sprawy karne wynikają z pomówień i ze zniesławienia.

Gospodarcze sprawy karne

Sprawy karne z zakresu gospodarczego zaliczają się do trudniejszych spraw, ponieważ odnoszą się do wykroczeń w obrocie gospodarczym oraz mogą mieć negatywny wpływ na wizerunek marki. Adwokaci zajmujący się sprawami z zakresu gospodarki wśród innych działań reprezentacyjnych, dbają także o to, żeby postępowanie w jak najmniejszym stopniu rzutowały na pozycję, renomę oraz interesy firm. Gospodarcze sprawy karne tyczą się przede wszystkim finansów, a także wszelkich czynności wpływających na szkodę spółki. Największą szkodę dla przedsiębiorstw mogą powodować wszelkiego rodzaju oszustwa bankowe i ubezpieczeniowe, a także wyłudzenia dotacji lub kredytów. Zazwyczaj realizowane przez kancelarię adwokacką postępowania tyczą się także malwersacji finansowych – w tym również internetowych oraz biernego lub czynnego łapownictwa, szczególnie kiedy ma przekonywać do działań na niekorzyść spółki. Pomoc prawna jest też dostępna w sprawach przetargów i zamówień publicznych.

Skarbowe sprawy karne

Zwykle skarbowe sprawy karne są wynikiem nieodpowiedniego prowadzenia rozliczeń podatkowych. niewłaściwe prowadzenie rozliczeń najczęściej nie wynika z braku wiedzy, a ze świadomych działań. Prawo karne oddaje się w głównej mierze nielegalnymi praktykami firm, ale jest też zasadne w przypadkach, kiedy sprawy są kierowane przeciwko uczciwym jednostkom w celu wyrządzenia szkody i ze względu na intensywny nadzór Krajowej Administracji Skarbowej. Adwokat jest szczególnie potrzebny, gdy dochodzi do wyłudzeń podatku VAT oraz oszustw podatkowych. Również gdy w ciągu postępowań kontroli skarbowej zostaną udowodnione dochody z nieujawnionych źródeł. Bywa też tak, że drogą sądową należy domagać się korekty deklaracji podatkowej.

Wykonawcze sprawy karne

Wykonawcze sprawy karne tyczą się osób, które już zostały skazane poprzez wyrok sądu i chcą w związku z tym wykonać pewnie czynności. Są to zatem sprawy powiązane z formą i wymogami odbywania wyroku oraz zapłatą grzywny albo wypełnianiem obowiązków, określonych przez sąd. Adwokat wspiera skazanego w zabieganiu o korzystniejsze warunki kary. Najpopularniejszymi karnymi sprawami wykonawczymi są sprawy dotyczące odroczenia lub zawieszenia wykonania kary, przedterminowego warunkowego zwolnienia albo przerwy w podawaniu się karze więzienia. Zazwyczaj skazani także starają się o orzeczenie kary łącznej w wypadku, kiedy dokonanych zostało więcej przestępstw przed poznaniem wyroku lub zmianę sposobu odbywania kary, np. przez użycie dozoru elektronicznego. Zdarzają się też przypadki, kiedy osadzony żąda odszkodowania od aresztu śledczego, jeśli jego stan zdrowia uległ pogorszeniu z uwagi na złe warunki w celi. Adwokat może także osiągnąć rozdzielenie zapłaty grzywny na mniejsze raty.

Wykroczeniowe sprawy karne

Przypadki o najmniej znaczącej szkodliwości społecznej wliczają się do grupy wykroczeniowych spraw karnych. Pomimo to następstwa takich działań mogą być dla sprawców znaczące i zawierać takie konsekwencje karne jak np.: zakazy zajmowania pewnych stanowisk, spędzania czasu w określonych miejscach albo kierowania pojazdów. Zazwyczaj uwzględniane są tu również wszelkiego rodzaju kolizje i zdarzenia drogowe, choć zwykle są to mniej poważne wykroczenia. Najczęściej adwokaci mają do czynienia w tym zakresie z zakłócaniem miru domowego oraz porządku publicznego, niszczeniem mienia prywatnego i publicznego oraz ze śmieceniem. Karne sprawy wykroczeniowe to również nieprzepisowe usuwanie odpadów, długotrwały brak dowodu osobistego lub wykonywanie działalności gospodarczej bez koniecznego zgłoszenia. Te sprawy, chociaż mają niższą negatywna wartość podlegają równie rzetelnej pracy adwokata, jak w wypadku pozostałych przestępstw.

www.iuscogens.pl/specjalizacje/prawo-karne/

Komentarze są wyłączone.